Apoio a familias

Federación galega de asociacións de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

A familia é moi importante

para que as persoas con discapacidade intelectual 

teñan unha boa saúde física e emocional.

 

As familias das persoas con discapacidade intelectual

organízanse coma o resto de familias

pero teñen que ocuparse doutras necesidades. 

 

Estas necesidades poden ser:

  • Necesidades emocionais
  • Necesidades de información e formación
  • Necesidades económicas

 

O Programa de Apoio Familiar de FADEMGA,

desarrolla unha serie de proxectos

para informar, orientar, formar,

asesorar e apoiar a todas las familias

atendendo ás súas realidades diferentes.

 

Aquí podes coñecer cada un destes proxectos

dirixidos a familias.