Preguntas Frecuentes

Federación galega de asociación en favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

A sensibilización, a accesibilidade física e dixital, a promoción de oportunidades educativas e laborais inclusivas, así como a eliminación de estixmas e prexuízos, son formas clave nas que a sociedade pode fomentar a inclusión de persoas con discapacidade intelectual.

A discapacidade intelectual centra-se en limitacións cognitivas, mentres que a discapacidade do desenvolvemento abarca unha variedade máis ampla de discapacidades que afectan o desenvolvemento físico, cognitivo, social e emocional.

Calcúlase que en España hai en torno a 400 mil persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, pero soamente 282 mil contan con certificado de discapacidade. En Galicia a cifra estímase en xx.xxx persoas.

As causas poden ser xenéticas, como o síndrome de Down, ou adquiridas durante o embarazo ou o parto, como a falta de auga. Factores ambientais, como a desnutrición ou a exposición a toxinas, tamén poden contribuír.

Hay catro factores que poden darse antes, durante ou despois do nacemento. Trátase de:

1) Algún trastorno xenético (como a síndrome de X Fráxil, a fenilcetonuria, a síndrome de Lesch-Nyhan). Son transmitidos ao neno ou nena a través dos xenes no momento da concepción.

2) Trastornos cromosómicos: suceden durante o proceso de disposición dos cromosomas. Os máis frecuentes son a síndrome de Down, a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman.

3) Causas biolóxicas e orgánicas: aparecen antes, durante ou despois do nacemento. As principais causas prenatais son o sarampelo e a rubeola durante o embarazo, o consumo de toxinas ou de certos medicamentos. En canto aos factores perinatais (durante o alumeamento), cabe destacar a exposición a toxinas ou infeccións (por exemplo o herpes xenital), a presión excesiva na cabeza ou a asfixia. Por último, poden darse algunhas causas postnatais como un traumatismo no cráneo ou unha meninxite.

4) Causas ambientais: por exemplo, carencias alimenticias da nai durante o embarazo, o consumo de drogas ou alcol, a falta de estimulación física e sensorial e a carencia de atención sanitaria.

A discapacidade intelectual
é unha limitación do funcionamento intelectual.

Tamén é unha limitación da conduta adaptativa,
en temas como os conceptos, as relacións sociais
ou a prácticas.
Por exemplo:
cústache adaptarte aos cambios
que ocorren na túa familia, no traballo ou no mundo.

Todo isto ocorre antes dos 22 anos.