Traballa connosco

En caso de ser seleccionado/a, informámoslle da obrigatoriedade de achegar un certificado negativo de Delitos de Natureza Sexual, tal e como obriga a Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Juridica do Menor