Apoio a Entidades

As entidades son o motor da nosa federación.

Dende Fademga traballamos

para apoiar a creación de novas asociacións

e para coordinar os obxectivos, actividades,

recursos e as posibilidades das entidades federadas.

 

Entre os principais apoios que ofertamos cabe destacar: 

 

- A representación ante Administracións públicas e privadas,

velando polo ben común. 

 

- A información e o asesoramento

en todos os procedementos administrativos.

Algúns exemplos deste asesoramento son

a información sobre creación de centros e servizos,

a información sobre a compra de vehículos,

ou o asesoramento sobre cuestións laborais, 

e legáis- 

 

- A formación, dando resposta

ás necesidades dos diferentes colectivos

que forman as asociacións.

A formación contínua e moi importante

para mellorar na prestación dos apoios

ás persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

 

Tamén promovemos e xestionamos accións de formación

para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

e as súas familias.

 

- A coordinación coas entidades federadas

para reclamar ás Administracións

que se cumpran os dereitos

de todas as persoas con discapacidade intelectual. 

 

- Dende Fademga tamén detectamos as necesidades

que teñen as nosas asociacións

para conseguir novos locais ou servizos

ou para mellorar os que xa teñen.