Axudas

Nome Convoca Estado Descripción Área De Actuación Carácter Axuda Ano

Implantación de instalacións de enerxía renovable

Aberta

Resolución do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Transformación e innovación

Autonómica

2024

Respiro Familiar para persoas coidadoras

Aberta

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca as axudas económicas dirixidas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras, con prazo de presentación de solicitudes do 20 de abril ao 21 de outubro.

Social

Autonómica

2024

Programa “+Convivencia”

Aberta

A Deputación Provincial de Pontevedra ofrece o programa "+Convivencia" que ten por finalidade crear espazos de participación para as entidades da provincia onde poidan compartir experiencias e poñer en valor o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural de proximidade.

Social

Provincial

2024

“Pontevedra, Provincia +Inclusiva”

Aberta

A Deputación de Pontevedra convoca axudas dirixidas á promoción da accesibilidade universal, á eliminación de barreiras e á adquisición de axudas técnicas destinadas a entidades sen fins de lucro situadas en concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Xunta, e que sexan titulares ou xestoras de centros ou programas de servizos sociais nos ámbitos de inclusión, maiores e/ou discapacidade.

Accesibilidade

Provincial

2024

Organización de competicións ou eventos deportivos

Aberta

Estas bases da Deputación de Pontevedra teñen por obxecto regular a concesión das subvencións a clubs deportivos da provincia de Pontevedra e ás federacións deportivas galegas e españolas para posibilitar a organización de competicións e eventos deportivos que se realicen nesta provincia durante o ano 2024.

Deporte

Provincial

2024

Premios Sociales Fundación MAPFRE

Aberta

En Fundación MAPFRE esforzámonos para conseguir mellorar as cousas, para que a sociedade sexa cada vez máis xusta. Os nosos Premios Sociais outorgan os seguintes galardóns: - Premio a Toda unha Vida Profesional. - Premio á Mellor Entidade pola súa Traxectoria Social. - Premio ao Mellor Proxecto ou Iniciativa polo seu Impacto Social.

Premios

Nacional

2024

Accedemos 2024

Aberta

Mediante esta convocatoria, Fundación MAPFRE concederá axudas económicas dirixidas á creación de novos postos de traballo en pequenas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en España e que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

Emprego

Nacional

2024

Axudas de accesibilidade ao emprego

Aberta

Proxectos para a adquisición de produtos de apoio (axudas técnicas), audiófonos, adquisición/adaptación de vehículos necesarios para a consecución ou mantemento dun posto de traballo para persoas físicas (persoas en situación laboral activa ou en desemprego producido como máximo nos dous anos anteriores á solicitude acreditado con informe laboral).

Accesibilidade

Nacional

2024

Obras de mellora e acondicionamento de espazos

Aberta

Leroy Merlin España convoca axudas dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, que necesiten realizar obras de mellora e acondicionamento dos espazos nos que viven e/ou pernoctan os colectivos mencionados. As entidades deben ter domicilio social en España e os proxectos presentados tamén terán que estar ubicados e desenvolverse no territorio nacional. O importe total máximo establecido para as axudas concedidas en 2024 por Leroy Merlin España será por un valor de 400 euros.

Infraestructuras

Nacional

2024

XXII Convocatoria axudas Ordesa

Aberta

Fundació Ordesa convoca un novo concurso para otorgar axudas que supoñan unha mellora directa e inmediata da calidade de vida, saúde e nutrición da infancia sen recursos así como da poboación materno- infantil en risco social. A convocatoria establece TRES programas: para proxectos de infraestructuras, para a infancia en risco de exclusión social e suministro de alimentos infantís. O prazo será do 1 de maio ao 15 de xuño.

Social

Nacional

2024

Solidaridade Carrefour 2024

Aberta

O obxectivo principal desta convocatoria de Solidaridade Carrefour Fundación é apoiar seis proxectos que poidan ser considerados como modelo, en razón do beneficio social que aporten; proxectos que beneficien, directa ou indirectamente, a un importante número de persoas (menores de 21 anos), ao tempo que mostren unha viabilidade social, económica e técnica razoablemente argumentada e documentada, e se basen nunha apreciación realista das necesidades e receptividade dese colectivo.

Proxectos

Nacional

2024

Alumnos con necesidade específica de apoio

Aberta

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes convoca as azudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025 (BOE Nº 96, 19 de abril de 2024), con prazo de presentación de solicitudes desde o 30 de abril de 2024 ata o 13 de setembro de 2024.

Educación

Nacional

2024

ESFORZA Verán 2024

Aberta

ESFORZA é un programa de Actividade Física Adaptada que levan a cabo a Fundación María José Jove coa colaboración da Fundación Nemesio Diez. De carácter inclusivo, diríxese a persoas con e sen discapacidade que, con independencia das súas particularidades, desexan mellorar a súa calidade de vida a través de actividades deportivas saudables. ESFORZA Verán 2024 oferta tres actividades no medio natural: Axuda en Praia, Vela e Piragüismo Inclusivo. Prazo aberto a partir do 20 de maio.

Deporte

Nacional

2024

Axudas transporte para persoas con discapacidade

Aberta

Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social para o ano 2024 e das axudas de transporte para persoas con discapacidade (bono-taxi). Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social e mellorar a mobilidade urbana das persoas afectadas por graves discapacidades.

Social

Local

2024

Axudas inserción social e emerxencias sociais

Aberta

Estas bases do Concello de Nigrán teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas ou subvencións co obxectivo de satisfacer necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou das familias que se atopen en situacións carenciais, así como estimular a súa incorporación social e laboral. Estas axudas constitúen unha prestación económica de carácter urxente e extraordinario, para paliar situacións carenciais e transitorias imprevistas ou excepcionais, e para previr o agravamento das mesmas.

Social

Local

2024

Páxina 1 de 2 Último