Que é?

As persoas con discapacidade intelectual

teñen algunhas limitacións

para funcionar na súa vida diaria.

Cústalles máis aprender habilidades sociais e intelectuais

para actuar en diferentes situacións.

 

A discapacidade intelectual

non só ten que ver coa persoa.

Tamén ten moito que ver

coa súa relación coa contorna.

 

En contornas inclusivas

as persoas con discapacidade intelectual

poden desenvolver moitas habilidades.

 

 

A DEFINICIÓN DA DISCAPACIDADE INTELECTUAL CAMBIOU NO ANO 2022

 

Dende o ano 2022 entendemos así

a discapacidade intelectual:

  • É a limitación do funcionamento intelectual

É dicir, ás persoas con discapacidade intelectual

cústalles comprender ou razoar.

 

  • É unha limitación da conduta adaptativa,

en temas como os conceptos,

as relacións sociais ou a prácticas.

 

Por exemplo: cústalles adaptarse

aos cambios que ocorren na túa familia,

no traballo ou no mundo.

 

  • Todo isto ocorre

antes dos 22 anos.