AFADI

Datos Xerais:

Rua da Luz, nº3 (Lugo)

982 24 14 05

admsvlugo@hijasdelacaridad.org

Descrición

Asociación de familias e amigos de mozas e mozos con capacidades diferentes, unidos pola súa inclusión social.

AFADI