Axudas

Nome Estado Descripción Área De Actuación Carácter Axuda Ano

Implantación de instalacións de enerxía renovable

Aberta

Resolución do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Transformación e innovación

Autonómica

2024

Campamentos verán para persoas con discapacidade

Aberta

A Consellería de Política Social e Xuventude ofrece os Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade - 2024, dirixidos a aquelas que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, cunha idade comprendida entre os 11 e os 50 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial. O prazo para enviar solicitudes estará aberto do 17 ao 30 de abril.

Social

Autonómica

2024

Respiro Familiar para persoas coidadoras

Aberta

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca as axudas económicas dirixidas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras, con prazo de presentación de solicitudes do 20 de abril ao 21 de outubro.

Social

Autonómica

2024

Programa “+Convivencia”

Aberta

A Deputación Provincial de Pontevedra ofrece o programa "+Convivencia" que ten por finalidade crear espazos de participación para as entidades da provincia onde poidan compartir experiencias e poñer en valor o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural de proximidade.

Social

Provincial

2024

Proxectos de entidades sen ánimo de lucro

Aberta

A Deputación Provincial de Ourense convoca subvencións para proxectos de asociacións e fundacións sen ánimo de lucro para a atención a persoas con enfermidades crónicas e persoas con discapacidades para o ano 2024, con prazo de presentación de solicitudes desde o 17 de abril ata o 16 de maio.

Proxectos

Provincial

2024

Premios Sociais Fundación MAPFRE

Aberta

En Fundación MAPFRE esforzámonos por conseguir mellorar as cousas, para que a sociedade sexa cada vez máis xusta e igualitaria. Os nosos Premios Sociais outorgan os seguintes galardóns: - Premio a Toda unha Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. - Premio á Mellor Entidade pola súa Traxectoria Social. - Premio ao Mellor Proxecto ou Iniciativa polo seu Impacto Social.

Premios

Nacional

2024

Accedemos 2024

Aberta

Mediante esta convocatoria, Fundación MAPFRE concederá axudas económicas dirixidas á creación de novos postos de traballo en pequenas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en España e que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

Emprego

Nacional

2024

Axudas de accesibilidade ao emprego

Aberta

Proxectos para a adquisición de produtos de apoio (axudas técnicas), audiófonos, adquisición/adaptación de vehículos necesarios para a consecución ou mantemento dun posto de traballo para persoas físicas (persoas en situación laboral activa ou en desemprego producido como máximo nos dous anos anteriores á solicitude acreditado con informe laboral).

Accesibilidade

Nacional

2024

Obras de mellora e acondicionamento de espazos

Aberta

Leroy Merlin España convoca axudas dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, que necesiten realizar obras de mellora e acondicionamento dos espazos nos que viven e/ou pernoctan os colectivos mencionados. As entidades deben ter domicilio social en España e os proxectos presentados tamén terán que estar ubicados e desenvolverse no territorio nacional. O importe total máximo establecido para as axudas concedidas en 2024 por Leroy Merlin España será por un valor de 400 euros.

Infraestructuras

Nacional

2024

Solidaridade Carrefour 2024

Aberta

O obxectivo principal desta convocatoria de Solidaridade Carrefour Fundación é apoiar seis proxectos que poidan ser considerados como modelo, en razón do beneficio social que aporten; proxectos que beneficien, directa ou indirectamente, a un importante número de persoas (menores de 21 anos), ao tempo que mostren unha viabilidade social, económica e técnica razoablemente argumentada e documentada, e se basen nunha apreciación realista das necesidades e receptividade dese colectivo.

Proxectos

Nacional

2024

Axudas transporte para persoas con discapacidade

Aberta

Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social para o ano 2024 e das axudas de transporte para persoas con discapacidade (bono-taxi). Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social e mellorar a mobilidade urbana das persoas afectadas por graves discapacidades.

Social

Local

2024

XXII Convocatoria axudas Ordesa

Proximamente

Fundació Ordesa convoca un novo concurso para otorgar axudas que supoñan unha mellora directa e inmediata da calidade de vida, saúde e nutrición da infancia sen recursos así como da poboación materno- infantil en risco social. A convocatoria establece TRES programas: para proxectos de infraestructuras, para a infancia en risco de exclusión social e suministro de alimentos infantís. O prazo será do 1 de maio ao 15 de xuño.

Social

Nacional

2024

Alumnos con necesidade específica de apoio

Proximamente

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes convoca as azudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025 (BOE Nº 96, 19 de abril de 2024), con prazo de presentación de solicitudes desde o 30 de abril de 2024 ata o 13 de setembro de 2024.

Educación

Nacional

2024

Plan Corresponsables - Consellería de emprego

Pechada

Resolución do 9 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, cofinanciadas parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2024.

Muller

Autonómica

2024

Axudas a centros especiais de emprego (CEE)

Pechada

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos seguintes programas: a) Programa I: axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego. b) Programa II: axudas á creación de postos de traballo estables.

Emprego

Autonómica

2024

Páxina 1 de 2 Último