Que é?

A discapacidade intelectual implica unha serie de limitacións nas habilidades que a persoa aprenden para funcionar na súa vida diaria e que lle permiten responder ante distintas situacións e lugares.

A discapacidade intelectual exprésase na relación coa contorna. Por tanto, depende tanto da propia persoa como das barreiras ou obstáculos que ten ao redor. Se logramos unha contorna máis fácil e accesible, as persoas con discapacidade intelectual terán menos dificultades, e por iso, a súa discapacidade parecerá menor.

Ás persoas con discapacidade intelectual cústalles máis que aos demais aprender, comprender e comunicarse.

A discapacidade intelectual xeralmente é permanente, é dicir, para toda a vida, e ten un impacto importante na vida da persoa e da súa familia.

 

É IMPORTANTE SINALAR QUE:

  • A discapacidade intelectual non é unha enfermidade mental.
  • As persoas con discapacidade intelectual son cidadáns e cidadás como o resto.
  • Cada unha destas persoas teñen capacidades, gustos, soños e necesidades particulares. Como calquera de nós.
  • Todas as persoas con discapacidade intelectual teñen posibilidade de progresar se contan cos apoios adecuados.

Hai moitos tipos e causas diferentes de discapacidade intelectual. Algúns orixínanse antes de nacer, outros durante o parto e outros por mor dunha enfermidade grave na infancia. 

En España hai case 300.000 persoas con discapacidade intelectual.

Existen persoas con discapacidade grave e múltiple (limitacións moi importantes e presenza de máis dunha discapacidade) que necesitan apoio todo o tempo en moitos aspectos das súas vidas: para comer, beber, asearse, peitearse, vestirse etc.

Con todo unha boa parte das persoas con discapacidade intelectual ten gran autonomía, e non necesita moitos apoios para levar unha vida normal.

 

NOVA DEFINICIÓN DENDE O 2022

No ano 2022 a definición da discapacidade intelectual cambiou, co obxectivo de poñer o foco na importancia dos apoios. Desde agora enténdese que a discapacidade intelectual é: 

  • A limitación do funcionamento intelectual. É dicir, cústache comprender ou razoar.
  • É unha limitación da conduta adaptativa, en temas como os conceptos, as relacións sociais ou a prácticas. Por exemplo: cústache adaptarche aos cambios que ocorren na túa familia, no traballo ou no mundo.
  • Todo isto ocorre antes dos 22 anos.

Esta nova definición é moi importante porque cambia a forma en que se entende a discapacidade intelectual, a forma de apoiar ás persoas con discapacidade intelectual e as axudas que se dan ás persoas con discapacidade intelectual. 

A nova definición non se basea nas dificultades das persoas, senón en como deben de ser apoiadas. O obxectivo é por tanto, deseñar e desenvolver sistemas de apoios que sexan centrados na persoa, globais, coordinados, orientados a resultados e para a toma de decisións, e baseados na evidencia.

Ata o de agora, a idade na que aparecía a discapacidade intelectual era antes dos 18 anos. Agora, esa idade sobe ata os 22. Isto débese a que o desenvolvemento das persoas continúa pasados os 18 anos, e porque desta forma identifícanse mellor as necesidades das persoas.