AGAXFRA

Datos Xerais:

Monteiral, 50 Peiro de Arriba, Celas de Peiro (Culleredo)

689 670 124

xfraxilgalicia@gmail.com

https://xfraxilgalicia.org/

Descrición

Asociación Galega da Síndrome X Fráxil. A asociación foi Fundada en 1998 por un pequeno grupo de nais que tiñan en común un fillo afectado por este Síndrome. A elas fóronse unindo máis familias con fillas e fillos afectados. Buscamos unha atención integral e especializada que abarque dende o diagnóstico, a educación, a saúde, a inclusión, o ocio, o emprego e a investigación para contribuir ao desenvolvemento social e persoal dos afectados/as e portadores da Síndrome.

AGAXFRA