Exclusión social

Garantindo a igualdade de oportunidades para todas as persoas.

 

Segundo o Informe ‘As Dianas da Pobreza’, publicado por EAPN España, as persoas con discapacidade seguen á cola en todos os indicadores de pobreza e exclusión social.

Unha de cada tres está en risco de sufrir esta situación unha porcentaxe que aumenta cando falamos de mulleres con discapacidade intelectual.

A esta realidade debemos engadir a falta de oportunidades que segue tendo o colectivo para acceder ao sistema educativo e a diferentes prestacións sociais como adaptacións, pensións, axudas…  Por exemplo, segundo o mesmo informe de EAPN, só o 23,3% das persoas con discapacidade reciben algún tipo de pensión, e as mulleres recíbenas en menor proporción que os homes.

 

COLLENDO IMPULSO CARA Á INCLUSION SOCIAL


As actividades que desenvolvemos en FADEMGA destinadas a previr ou paliar estas situacións de exclusión social desenvólvense baixo o programa que chamamos Collendo impulso cara á inclusión social.

O obxectivo principal deste programa é garantir que as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que se atopan en especial risco de exclusión, dispoñan dunha rede de apoios personalizados e transversal en base á realidade de cada unha delas.

Esta rede é básica para asegurar que se cumpren os seus dereitos como cidadáns e cidadás, para mellorar a súa calidade de vida, para desenvolver o seu proxecto de vida dende un proceso de autonomía persoal e para conseguir a súa plena inclusión en igualdade de condicións e oportunidades co resto da cidadanía.

Entre as actividades que desenvolvemos:

  • Traballamos para garantir o acceso á xustiza en igualdade de condicións e proporcionar servizos de facilitación en procesos xudiciais e policiais.
  • No ámbito penal, acompañamos ás persoas reclusas e ex reclusas durante o cumprimento da medida alternativa, pena ou medida de seguridade impartida na sentenza e tamén durante o seu proceso de reinserción.
  • Apoiamos e dotamos de ferramentas a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en especial risco de exclusión social, dende un enfoque comunitario para promover a súa calidade de vida e inclusión social.
  • Fomentamos redes de traballo de profesionais de distintos recursos e servizos comunitarios para que a prestación de apoios ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en maior risco de exclusión social sexa o máis integral e completa posible.