Atención ás asociacións

Listen to this page using ReadSpeaker

O cometido desta área é promover e implantar as medidas e os procesos precisos para conseguir as condicións que permitan establecer unha xestión de calidade en tódolos servizos da federación.
 
Ademais, ten como cometido impulsar a calidade PLENA en todas as organizacións do movemento asociativo en Galicia, establecendo as accións que sexan precisas para conseguir que ésta se materialice en tódalas entidades federadas. Este cometido desenvólvese a través de accións de difusión, información, formación de directivos, profesionais, voluntarios, familiares e persoas con discapacidade; facilitando ás entidades as ferramentas precisas e dispoñibles para que podan materializar a calidade PLENA, así como levando a xestión e seguimento de tódolos procesos que se implanten nas mesmas en relación a esta cuestión. 
 
No movemento asociativo Plena inclusión, a calidade establécese como unha obriga que emana do dereito das persoas a recibir, servizos dignos e significativos para as súas vidas. Supón en suma considerar a calidade como un compromiso ético e non como unha mera decisión organizativa tomada en prol dunha mellor imaxe ou dunha maior eficacia.