Listen to this page using ReadSpeaker
https://www.foroacce.com/svmji7da

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/s39vl3v6 Un dos nosos cometidos máis importantes é apoiar ás familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Os familiares soen ser o principal apoio natural co que contan as persoas con discapacidade e facilitan a súa inclusión na sociedade. Para conseguilo, ofrecemos unha serie de actividades e servizos dirixidos ás familias.

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/6cf12wh8i2e

https://calvosealing.com/9pzmsf4e8w ACTIVIDADES E SERVIZOS PARA AS FAMILIAS:

https://circulofortuny.com/tpw25j5781 Información, orientación e asesoramento familiar. Procuramos dar resposta ás consultas e dúbidas formuladas polas familias naqueles aspectos que o precisen. Ofrecemos tamén un Servizo de Asesoría Xurídica a través de consultas individuais e de charlas xurídicas.

Order Tramadol From India

https://cafearabo.com/3m2ys0bs6v Apoio emocional. Apoiamos a creación de grupos de apoio de familiares nas organizacións. Son grupos formados por nais, pais, irmáns, avós (ou calquera outro tipo de familiar interesado) que se reúnen periodicamente para compartir experiencias, sentimentos, e que puntualmente poden recibir a charla dun experto sobre algunha materia que lles interese. Actualmente na Federación contamos cun grupo de irmáns e cuñados de persoas con discapacidade intelectual que participa activamente na organización de actividades dirixidas a familiares.

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/j752pbqwx

Buy Cheap Tramadol Online Tramadol Online Fast Delivery Dinamización. Para dinamizar e activar as organizacións que apoian ás familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento organizamos e facilitamos a súa participación en charlas, encontros, obradoiros e outro tipo de actividades (congresos, foros, etc.) a nivel local, autonómico e estatal. Deste xeito os familiares poden expoñer e compartir temas do seu interese: a educación, a saúde, os recursos e servizos aos que poden acudir, as emocións, o futuro, etc.

https://www.ibct-global.com/sxabbyznn

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/b7bfih8 Formación. Ofrecemos talleres monográficos ou accións formativas puntuais demandadas polas familias sobre distintas temáticas: autodeterminación, calidade de vida persoal e familiar, ética, emocións,...

Tramadol Online Pets https://www.deficitdao.org/2023/09/20/tnpsbd210pl Respiro Familiar. É un servizo dirixido aos familiares-coidadores a través do cal nos ocupamos temporalmente da atención da persoa con discapacidade.

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/b7nfeyckf

Actualmente existen 3 modalidades:

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/qaloj2k        - Estancias longas, medias ou de fin de semana en quendas programadas. Existen varias quendas ao longo do ano e realízanse en instalacións comunitarias.

Purchase Tramadol With Mastercard

       - Estancias sen aloxamento. Esta modalidade ofrecémola cando a Federación organiza unha actividade dirixida ás familias. A atención prestámola durante as horas que dura a actividade (por exemplo durante os encontros ou xornadas de familias).

Tramadol Pet Meds Online

       - Apoios puntuais (canguros). A atención realízase no domicilio familiar ou no hospital.

Fondo documental. Promovemos a publicación de documentos de interese para ás familias, como a Guía Xurídica (manual para os titores), e tamén temos unha biblioteca con materiais e libros aos que poden acceder os familiares interesados. Para dar a coñecer todas estas actividades utilizamos a nosa revista INFO XXI, as nosas redes sociais (FacebookTwitter, Instagram, Youtube, e LinkdIn) e a páxina web.

https://cafearabo.com/nnqeyhe8