Máis Novas

Listen to this page using ReadSpeaker

En España, as mulleres con discapacidade intelectual seguen sendo un colectivo invisible, que vive formas diversas de discriminación que se agravan respecto das do resto de mulleres: no fogar e a educación, no emprego, como vítimas de malos tratos e violencia de xénero, da esterilización forzada, da incomprensión e a falta de acceso aos mecanismos de denuncia e prevención… Ademais, sofren falta de oportunidades de participar en organizacións e actividades dirixidas a mulleres, tanto na comunidade, como nas súas propias asociacións.

A través do noso Programa de Muller, en FADEMGA Plena inclusión Galicia ofrecemos apoio a estas mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, co fin de que poidan tomar conciencia dos seus dereitos e estar capacitadas para previr e, no seu caso, denunciar situacións de discriminación.

Con motivo do Día Internacional da Muller, en FADEMGA Plena inclusión Galicia facemos un chamamento á participación de todas as mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento nos diferentes actos, concentracións e manifestacións convocados polos colectivos feministas o 8 de marzo. No mesmo anímaselles a tomar conciencia que a loita pola igualdade de xénero é tamén a súa loita. A igualdade entre mulleres e homes é un dos principios xerais (art. 3) que inspiran a Convención da ONU sobre dereitos das persoas con discapacidade, da que España é un dos Estados asinantes.

No seu artigo 6, afirma que estes Estados Partes deben recoñecer “que as mulleres con discapacidade están suxeitas a múltiples formas de discriminación e, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que poidan gozar plenamente e en igualdade de condicións de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais”. Ademais, no artigo 8, establécese o compromiso de “loitar contra os estereotipos, os prexuízos e as prácticas nocivas respecto das persoas con discapacidade, incluídos os de xénero ou idade, en todos os ámbitos da vida”. Por último os artigos 16 e 17 falan da “protección contra a explotación, a violencia e o abuso” e de salvagardar “a integridade persoal” tanto física como mental.