Máis Novas

Listen to this page using ReadSpeaker

Para Plena inclusión, o novo modelo de Educación que substitúa á LOMCE debe orientarse ao benestar de todo o alumnado e configurarse como un sistema integral de apoios en toda a comunidade educativa, de forma que se estableza unha estreita colaboración de todos os axentes educativos en igualdade de condicións, reforzando especialmente o protagonismo das familias en todas as cuestións que afectan directamente aos seus fillos. Este sistema debe orientarse mediante principios de xustiza e solidariedade, de competencia e ética profesional, entendendo que a inclusión compete a toda a sociedade e debe servir á construción dunha sociedade máis xusta e cohesionada.

Plena inclusión acaba de aprobar a súa "Posicionamento por unha Educación inclusiva que non deixe a ninguén atrás". No mesmo afirma que un Pacto de Estado que queira sentar as bases dun modelo de auténtica Educación inclusiva garantindo o dereito de todo o alumnado a gozar da mesma, debe contemplar:

- A promoción da participación voluntaria de centros educativos en procesos de pilotaxe e sistemas de avaliación co fin de realizar unha transición cara á educación inclusiva, contando coas organizacións da discapacidade (tanto para os centros de educación especial e ordinaria). Para iso debe asegurarse que os actuais recursos destinados á educación especial asígnanse á ordinaria e que se evita a apertura de novos centros de educación especial.

- A normativa debe Incorporar a cláusula de non rexeitamento, de forma que o sistema educativo non poida denegar a admisión en colexios ordinarios. Ademais debe recoñecer explicitamente os axustes razoables como unha medida de non discriminación na escola, e incorporar o dereito a apoios centrados en cada alumno/a.

- Deben promocionarse plans personalizados con apoios específicos para cada alumno/a, con garantías de calidade e efectividade dos mesmos.

- Deben acometerse prácticas educativas inclusivas máis aló das aulas, nas que se garanta a accesibilidade universal e os apoios tecnolóxicos para todo o alumnado. Os currículos educativos deben estar baseados no recoñecemento e exercicio de dereitos e o desenvolvemento de competencias para a calidade de vida, o desenvolvemento persoal e a participación social.

- Debemos asegurar a participación efectiva dos alumnos, as súas familias e organizacións que lles representan, especialmente na determinación de obxectivos e metas, e nas regulacións que se realicen no ámbito educativo.

- Debemos crear sistemas de apoio para a transición á vida laboral, xerando certificados de profesionalidade adaptados a perfís profesionais diversos, e adaptando os apoios con novas metodoloxías, formas e contidos.

- Debemos garantir a formación en inclusión para toda a comunidade educativa, e especialmente para os equipos docentes.

Durante este mes de setembro, Plena inclusión incidirá no ámbito da educación inclusiva a través dunha campaña con artigos e reportaxes que profundarán nestas propostas.