Máis Novas

Listen to this page using ReadSpeaker

En España hai 63.610 persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que teñen grandes necesidades de apoio. Son persoas con trastornos de saúde mental ou conduta, problemas de mobilidade, dificultades de comunicación ou outras discapacidades asociadas á súa discapacidade intelectual.

Persoas invisibles das que apenas se fala nin se teñen datos, e que se caracterizan por necesitar apoios intensos nunha gran parte de actividades que supoñen o benestar de calquera persoa: o coidado persoal, a vida no fogar e na comunidade, as relacións sociais, a educación, o lecer, o emprego... Durante este mes de xuño, Plena inclusión vai lanzar unha campaña de sensibilización para facer visible a realidade destas persoas e a das súas familias, mostrar as súas diferentes situacións vitais e reivindicar o pleno exercicio dos seus dereitos.

Farao a través da organización de 4 xornadas en diferentes sitios de España "unha das cales contará con Beth Keeton, experta internacional en Emprego para este colectivo", e coa difusión de datos significativos do seu estudo, reivindicacións relacionadas coa situación de discriminación destas persoas e as súas familias, e unha serie de "historias de vida" que relatan casos particulares.Todo iso compartirase en redes sociais coa etiqueta #TodosSomosTodos.

Plena inclusión vén orientando boa parte do seu labor a estas persoas desde que o ano pasado lanzase un posicionamento relacionado cos seus dereitos e a súa visibilidade. No mesmo recoñece "a dignidade e o valor inherente de todos os seres humanos" e afirma que se instalou unha importante brecha no exercicio efectivo dos dereitos destas persoas. Por iso, adquire o "compromiso inquebrantable de favorecer a incorporación real de todas as persoas, sexan cales sexan as súas necesidades de apoio".

Os datos do Estudo de Plena inclusión revelan que a maioría destas persoas (52,7%) vive en centros residenciais. Do resto, outra gran parte vive con familiares, como demostra o feito de que as familias soportan un sobreesfuerzo económico de 47.129 euros anuais polo custo e a perda de oportunidades que ocasionan os coidados do seu familiar.

O estudo tamén ofrece datos moi reveladores sobre as significativas dificultades que este colectivo ten en ámbitos como a saúde, o autocuidado, as relacións persoais e a inclusión social. En concreto, case a metade destas persoas perciben a súa saúde como regular, mala ou moi mala, e existe entre elas unha incidencia moito maior de enfermidades crónicas. Un 98,6% require coidados persoais, e un 71% ten dificultades para o coidado do seu propio corpo. Xunto a iso, un 62% ten dificultades para relacionarse con persoas descoñecidas e un 38% carece de amizades.

Máis da metade deste colectivo vive en institucións, é dicir en contornas segregados nos que as prácticas profesionais ofrecen menores oportunidades para a autodeterminación e participación, baixo a percepción de que a súa inclusión é unha meta moi difícil de alcanzar. Estes e outros moitos datos sobre educación, lecer, emprego, familia, etc. que Plena inclusión irá ofrecendo durante esta campaña, desvelan as grandes dificultades que teñen estas persoas para incorporarse de maneira activa e significativa á sociedade.

 

  VERSIÓN EN LECTURA FÁCIL

Plena inclusión organiza en xuño varias xornadas
para difundir a situación de persoas con discapacidade intelectual
que necesitan moitos apoios.

Plena inclusión ten un proxecto chamado "Todos Somos Todos".
O proxecto serve para investigar como é a vida destas persoas.
Tamén a situación das súas familias.
Ademais investiga que fan outras organizacións en todo o mundo
para mellorar a vida destas persoas
con moita necesidade de apoios.

As xornadas de Plena inclusión serán:

- O día 13 de xuño de 2017 en Cidade Real (Castela-A Mancha).
- O día 14 de xuño de 2017 en Pamplona (Navarra).
- O día 28 de xuño de 2017 en Santiago de Compostela (Galicia).

Xunto a estas xornadas, Plena inclusión tamén organiza outra
sobre emprego para persoas con discapacidade
que necesitan moitos apoios.

Esta xornada de emprego será o 20 de xuño de 2017 en Madrid.
Podes inscribirte gratis en calquera destas xornadas.