COLABORADORES

Listen to this page using ReadSpeaker

XUNTA DE GALICIA

- Consellería de Política Social: "Realización de Programas de Interese Xeral para Fins de Carácter Social" con cargo á asignación tributaria do 0`7% do IRPF

"Bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou a persoas con discapacidade por entidades de iniciativa social da CCAA de Galicia"


 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

 

 O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e a Confederación Plena inclusión España subscribiron un Convenio-Programa para a realización de programas de interese xeral, con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre¡ectual que se atopan cumprindo pena ou medida en réxime aberto, ou suxeitas a medidas alternativas.
- Acceso á xustiza.
- Solucións innovadoras #ante o reto do sistema de coidados de longa duración. Novos modelos para a promoción da vida independente, inclusión comunitaria e atención socio-sanitaria das persoas con discapacidade intelectual.
- Coñecer, compartir e cooperar. Transformando a experiencia individual en organizacións que aprenden.

 


 

CONSELLERÍA DE XUSTIZA

A Xunta, a través da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes renovou este ano o Convenio para a adaptación de documentos xudiciais a lectura fácil cun importe de 15,000 euros. Tras esgotar este orzamento ampliouse a contía en 2,500 euros no mes de outubro para poder seguir realizando este traballo ata finais de ano e que as persoas con dificultades de comprensión lectora poidan ter un mellor acceso á xustiza.


 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2023

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Confederación Plena inclusión España han suscrito un Convenio-Programa para la realización de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades.

Gracias a este convenio, FADEMGA Plena inclusión Galicia ejecutará durante 2023 los siguientes programas: 

- Atención integral a personas con discapacidad intelectual reclusas, ex reclusas o que se encuentran en procedimientos judiciales. 

- Atención integral a personas con discapacidad intelectual que se encuentran cumpliendo pena o medida en régimen abierto, o sujetas la medidas alternativas.

- Acceso a la justicia. 

- Soluciones innovadoras ante el reto del sistema de cuidados de larga duración. Nuevos modelos para la promoción de la vida independiente, inclusión comunitaria y atención socio-sanitaria de las personas con discapacidad intelectual.

- Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden. 

 


 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA


  

UNIÓN EUROPEA. FONDOS NEXT GENERATION


 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 

 

Expediente: 2023000014095

Convocatoria: FOAXE-P - Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2023.

Obxecto: ED-4 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias".

Concedido: 9.468,51 Euros

Porcentaxe de financiamento: 43,34%


 

 DEPUTACIÓN DE OURENSE

- 2023. A Deputación de Ourense concede unha nova axuda a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

 - 2022: A Deputación de Ourense concede unha nova axuda a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

- 2021: A Deputación de Ourense concede ao servizo de emprego de FADEMGA una axuda de 3.000 euros.

2019: A Deputación de Ourense concede unha axuda polo importe de 2.500 €, e que será destinada ao proxecto "Servizos de Emprego para Persoas con Discapacide Intelectual ou do Desenvolvemento".

- 2018: A Deputación de Ourense concede unha axuda polo importe de 2.421,71 €, e que será destinada ao proxecto "Servizos de Emprego para Persoas con Discapacide Intelectual ou do Desenvolvemento".


 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

- 2022: A Deputación de Pontevedra colabora coa Federación cunha nova subvención

- 2021subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra.

- 2020: subvención dirixida a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra.

- 2019: convocatoria dirixida a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, ociosanitarios e da mocidade na provincia de Pontevedra durante o ano 2019.

- 2018: a Deputación de Pontevedra, concedeu un total de 4.500,00€, grazas á "Subvención dirixida a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra".

- 2017: A Deputación de Pontevedra concede unha nova subvención ao Servizo de Información e Orientación Laboral.

- 2017: Proxecto: Servizo de Información e Orientación Laboral específico para persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento da provincia de Pontevedra.

 


 

CONCELLO DE LUGO

- 2023: Nova subvención do Concello de Lugo 


 

CONCELLO DE OURENSE

- 2022, Nova subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual. 

- 2021. Subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual. 

- 2020. Subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual.

- 2019: Recibimos unha nova subvención do Concello de Ourense, para os Servizos de emprego para persoas con disapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

- 2018: axuda do Concello de Ourense para o Servizo de emprego para persoas con disapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

 - 2017: O Concello de Ourense concede unha nova subvención a FADEMGA Plena inclusión Galicia, por un importe de 5.387,56€ para o proxecto “Servizos de Emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense" para o 2017.

- 2016: O Concello de Ourense ven de conceder unha nova subvención a FADEMGA Plena inclusión Galicia, por un importe de 2.922,88€, para o proxecto “Servizos de Emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense" para o 2016.

- 2015: O Concello de Ourense, concedeu a Fademga Feaps Galicia unha subvención de 5.438,50 euros destinados ó Servizo de Orientación Laboral e ó Servizo de Apoios para o Emprego de Persoas con Discapacidade Intelectual para o 2015.


 

 CONCELLO DE VIGO

- 2023. Nova axuda do Concello de Vigo ao noso servizo de emprego e formación na provincia de Pontevedra. 

- 2022. O concello de Vigo otorga unha nova axuda a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

- 2022: Nova axuda para o noso Servizo de Fomento do Emprego en Vigo. 

- 2021: Nova axuda para o noso Servizo de Fomento do Emprego en Vigo.

- 2020: Subvención destinada a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servizos sociais no 2020.

- 2020: O Concello de Vigo concede á Federación a “Subvención para o Fomento do Emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020".

- 2019: Subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2019 do Concello de Vigo.

2018: 1300.00€ a través da  "Subvención a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da área dos Servizos Sociais no ano 2018.

- 2018: subvención a través da cal poderemos incorporar a unha preparadora laboral durante 3 meses para a realización de actividades formativas.

- 2017: O Concello de Vigo concede unha subvención á nosa área de emprego na provincia de Pontevedra, que permite a contratación dunha preparadora laboral/ formadora durante 3 meses, mellorando así a atención aos usuarios deste servizo na provincia de Pontevedra.

- 2017: "Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos servizos sociais no ano 2017".

- 2017. Proxecto "Plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento das provincias de Pontevedra e Ourense". 


 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


 

VALEDORA DO POBO

 

 


 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 


 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

 


 

PARLAMENTO DE GALICIA

 

 


 ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS

 

 


FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENOMICA

 


UNIÓN EUROPEA (FEDER)


 

FONDOS SOCIAIS EUROPEOS (FSE) 

 

 


 

 OUTROS ORGANISMOS COLABORADORES:

- Centro Penitenciario de Teixeiro

- Centro Penitenciario de A Lama

- Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar