COLABORADORES

Listen to this page using ReadSpeaker

XUNTA DE GALICIA

- Consellería de Política Social: "Realización de Programas de Interese Xeral para Fins de Carácter Social" con cargo á asignación tributaria do 0`7% do IRPF


 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

 

 


 

MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2030

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e a Confederación Plena inclusión España suscribiron un Convenio-Programa para a realización de programas de interese xeral, con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades.

Grazas a dito convenio, FADEMGA Plena inclusión Galicia levará a cabo durante o 2022 a execución dos seguintes programas: 

- Atención integral a persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento reclusas, ex reclusas ou que se atopan en procedementos xudiciais. 

- Acceso á xustiza de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

- Innovación na inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

- Solucións innovadoras para a promoción da vida independente, inclusión comunitaria e atención sociosanitaria de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

- Educación 2030: Rede de escolas inclusivas.

- Coñecer, compartir e cooperar. Transformando a experiencia individual en organizacións que aprenden. 

- Vida independente e asistencia personal para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 


 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA


  

UNIÓN EUROPEA. FONDOS NEXT GENERATION


 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 

 

Expediente: 2022000011017

Convocatoria: FOAXE-P - Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2022.

Obxecto: ED-4 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias".

Concedido: 10560,90 euros.

Porcentaxe de financiamento: 39,07% 


 

 DEPUTACIÓN DE OURENSE

 - 2022: A Deputación de Ourense concede unha nova axuda a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

- 2021: A Deputación de Ourense concede ao servizo de emprego de FADEMGA una axuda de 3.000 euros.

2019: A Deputación de Ourense concede unha axuda polo importe de 2.500 €, e que será destinada ao proxecto "Servizos de Emprego para Persoas con Discapacide Intelectual ou do Desenvolvemento".

- 2018: A Deputación de Ourense concede unha axuda polo importe de 2.421,71 €, e que será destinada ao proxecto "Servizos de Emprego para Persoas con Discapacide Intelectual ou do Desenvolvemento".


 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

- 2022: A Deputación de Pontevedra colabora coa Federación cunha nova subvención

- 2021subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra.

- 2020: subvención dirixida a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra.

- 2019: convocatoria dirixida a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, ociosanitarios e da mocidade na provincia de Pontevedra durante o ano 2019.

- 2018: a Deputación de Pontevedra, concedeu un total de 4.500,00€, grazas á "Subvención dirixida a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra".

- 2017: A Deputación de Pontevedra concede unha nova subvención ao Servizo de Información e Orientación Laboral.

- 2017: Proxecto: Servizo de Información e Orientación Laboral específico para persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento da provincia de Pontevedra.

 


 

CONCELLO DE LUGO

2019: O Concello de Lugo vén de conceder unha nova subvención pola contía de 2.000 euros, para o desenvolvemento do  Servizo de Información e Orientación Laboral (SIOL) e o Servizo de Apoios para o Emprego (SAE) para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

- 2018: O Concello de Lugo vén de conceder unha nova subvención pola contía de 2.000 euros, para o desenvolvemento do  Servizo de Información e Orientación Laboral (SIOL) e o Servizo de Apoios para o Emprego (SAE) para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

- 2017: O Concello de Lugo vén de conceder unha nova subvención pola contía de 2.000 euros, para o desenvolvemento do  Servizo de Información e Orientación Laboral (SIOL) e o Servizo de Apoios para o Emprego (SAE) para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.


 

CONCELLO DE OURENSE

- 2022, Nova subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual. 

- 2021. Subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual. 

- 2020. Subvención do Concello de Ourense para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual.

- 2019: Recibimos unha nova subvención do Concello de Ourense, para os Servizos de emprego para persoas con disapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

- 2018: axuda do Concello de Ourense para o Servizo de emprego para persoas con disapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

 - 2017: O Concello de Ourense concede unha nova subvención a FADEMGA Plena inclusión Galicia, por un importe de 5.387,56€ para o proxecto “Servizos de Emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense" para o 2017.

- 2016: O Concello de Ourense ven de conceder unha nova subvención a FADEMGA Plena inclusión Galicia, por un importe de 2.922,88€, para o proxecto “Servizos de Emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense" para o 2016.

- 2015: O Concello de Ourense, concedeu a Fademga Feaps Galicia unha subvención de 5.438,50 euros destinados ó Servizo de Orientación Laboral e ó Servizo de Apoios para o Emprego de Persoas con Discapacidade Intelectual para o 2015.


 

 CONCELLO DE VIGO

- 2022. O concello de Vigo otorga unha nova axuda a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

- 2022: Nova axuda para o noso Servizo de Fomento do Emprego en Vigo. 

- 2021: Nova axuda para o noso Servizo de Fomento do Emprego en Vigo.

- 2020: Subvención destinada a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades da área dos servizos sociais no 2020.

- 2020: O Concello de Vigo concede á Federación a “Subvención para o Fomento do Emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020".

- 2019: Subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2019 do Concello de Vigo.

2018: 1300.00€ a través da  "Subvención a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da área dos Servizos Sociais no ano 2018.

- 2018: subvención a través da cal poderemos incorporar a unha preparadora laboral durante 3 meses para a realización de actividades formativas.

- 2017: O Concello de Vigo concede unha subvención á nosa área de emprego na provincia de Pontevedra, que permite a contratación dunha preparadora laboral/ formadora durante 3 meses, mellorando así a atención aos usuarios deste servizo na provincia de Pontevedra.

- 2017: "Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos servizos sociais no ano 2017".

- 2017. Proxecto "Plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento das provincias de Pontevedra e Ourense". 


 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


 

VALEDORA DO POBO

 

 


 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 


 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

 


 

PARLAMENTO DE GALICIA

 

 


 ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS

 

 


FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENOMICA

 


UNIÓN EUROPEA (FEDER)


 

FONDOS SOCIAIS EUROPEOS (FSE) 

 

 


 

 OUTROS ORGANISMOS COLABORADORES:

- Centro Penitenciario de Teixeiro

- Centro Penitenciario de A Lama

- Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar