Axudas

Listen to this page using ReadSpeaker


CONVOCATORIA ABERTA: todo o ano
O obxecto desta resolución é regular a adhesión de «aliados dixitais» ao Plan de inclusión dixital de Galicia 2020 e o seu procedemento.

CONVOCATORIA ABERTA: ata o 1 de agosto de 2022
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: VI482B: dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial ou, de ser o caso, das prórrogas
VI482A :ata que se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria
Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugamento social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

CONVOCATORIA ABERTA: dende o 23/10/2019 ás 14:00, ata o 31/12/2020 ás 14:00 horas.
Serán financiables con arreglo ás condicións establecidas na Convocatoria os seguinted proxectos de infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
CONVOCATORIA ABERTA: 18/01/2019 - 31/07/2022  
O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA ABERTA: Bono de alugueiro social do plan rehavita: do 04/02 a 11/12/2020. 
                                               Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta: Aberto todo o ano 
OBXECTO: Convocar  as  axudas  do  Programa  do  bono  de  alugueiro  social  do  Plan  rehaVIta:  Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o  ano 2020, con financiamento plurianual.

CONVOCATORIA ABERTA: ata que se agote a totalidade da dotación presupostaria prevista para a convocatoria
Convocatoria de becas de formación individual en contidos dixitais e tecnolóxicos para estudiantes con discapacidade non universitarios.

:: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

CONVOCATORIA ABERTA: do 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do 1º cuadrimestre (outubro-xaneiro);

do 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do 2º cuadrimestre (febreiro-maio)

OBXECTO: Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2020/21, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos I e II, respectivamente.


 

:: FUNDACIÓN ATRESMEDIA E FUNDACIÓN LA CAIXA

8ª Convocatoria dos Premios Grandes Iniciativas 2020-2021

CONVOCATORIA: do 15/03/2021 ás 10h de 2021 ó 31/03/2021 ás 14h

OBXECTO: motivar a que profesores e centros educativos poñan en marcha proxectos inspiradores de calidade e gran impacto  e recoñecer así as propostas que teñan como finalidade a mellora dos procesos escolares e os resultados educativos dos seus alumnos, sendo conscientes do momento complexo e retador que están vivindo dende que comezou a pandemia da Covid-19.


:: FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

20ª Convocatoria "Santander ayuda"

CONVOCATORIA: do 14 de decembro ó 18 de xaneiro

OBXECTO: proxectos orientados á loita contra a pobreza e a exclusión social, priorizando os proxectos orientados a paliar os efectos da actual crise sanitaria do COVID-19.


:: ASEGURADOS SOLIDARIOS

VI Premio Solidario Espabrok

OBXECTO: premios dirixidos a asociacións legalmente constituidas  que presenten proxectos relacionados coa educación e o deporte, saúde e discapacidade, medio ambiente, desenvolvemento e temas sociais.