AXUDAS

Listen to this page using ReadSpeaker

 
EMPREGO E FORMACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 13 de xullo ás 12:00
Fundación ONCE en calidade de Organismo Intermedio do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, en diante POEJ, destina axudas económicas a fondo perdido para operacións de reforzo da empregabilidade, a través programas de formación que inclúan formación en posto de traballo e que contribúan á inserción socio laboral dun colectivo como é o das persoas mozas con discapacidade, quen ten unha maior dificultade para atopar un emprego de calidade..
 
Convocatoria aberta ata o 13 de xullo ás 12:00
Mediante esta convocatoria, preténdese fomentar as capacidades e competencias laborais, así como preparar especificamente ás persoas mozasparticipantes no desempeño dunha actividade profesional que esta responda as demandas reais do mercado laboral actual, mediante a integración de accións de intervención formativas teóricas grupais e intervencións individuais de axustes.
 
Convocatoria aberta ata o 23 de xuño
As subvencións reguladas nesta orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego, mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego (código de procedemento TR332A) con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de doce (12) meses.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta ata o 1 de agosto de 2022
Obxecto: O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Convocatoria aberta: ata o 30 de setembro
Obxecto: Establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 
VEHICULOS
 
Convocatoria aberta: ata o15 de xullo ás 12:00
As entidades poderán solicitar un dos seguintes vehículos:
– Furgón carga.
– Furgoneta de 9 prazas.
– Furgoneta de 9 prazas con plataforma eléctrica para cadeira de rodas e chanzo eléctrico porta lateral dereita.
– Furgoneta de 9 prazas con plataforma eléctrica para cadeira de rodas e porta lateral esquerda.
–  Minibús 18 prazas.
 
 
DEPENDENCIA
 
Convocatoria aberta: ata o 16 de decembro de 2022 ás 14:00 horas, (o antes de dita data en caso de esgotarse os recursos dispoñibles)
Ten por obxecto prestar apoio financeiro ás entidades do terceiro sector de acción social, empresas de economía social e calquera outras entidades e empresas que leven a cabo infraestruturas e/ou servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e dos Servizos Sociais.
 
 
EXCLUSIÓN
 
Convocatoria aberta: ata o 20 de xuño
A edición deste ano recoñecerá o traballo das entidades sen ánimo de lucro que contribúan a paliar a pobreza infantil de 0 a 12 anos.
Poderán optar ás axudas, as entidades sen ánimo de lucro que actúen dentro do territorio nacional e xestionen o proxecto para o que se solicita a axuda.
Os proxectos deberán ser realizables durante o 2023.
 
 
 VOLUNTARIADO
 
Convocatoria aberta ata o 27 de xuño
Dito programa consiste en instar a participación nas entidades de acción voluntaria e nas entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, das persoas mozas galegas para a súa colaboración como persoas voluntarias na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten ao abeiro desta convocatoria e dentro dos sectores de actuación establecidos na Lei 10/2011, do 28 de novembro
 
Convocatoria aberta ata o 27 de xuño
 
 
EDUCACIÓN
 
Convocatoria aberta ata o 22 de xuño
A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos de ESO, que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
 
Convocatoria aberta ata o 30 de setembro
Convocatoria destinada ao alumnado con necesidades educativas especiais que curse en aula ordinaria, específica en centro ordinario e centro específico
 
Os prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: *pechada
Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2022, ambos os dous incluídos.
 
Obxecto: A Fundación ONCE concederá bolsas á totalidade do alumnado con obxecto de apoiarlles económicamente nos gastos que poidan derivarse da súa participación nos cursos que se subscriben directamente ao Programa Por Talento Dixital e que se recollen nesta web (Ver Bolsas de asistencia á formación).
 
 
INSTALACIÓNS
 
Convocatoria aberta: ata o 2 de xaneiro de 2024
Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para o Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).
 
 
RESPIRO FAMILIAR
 
Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2022 (código de procedemento BS614B), así como proceder á súa convocatoria.
 
INFANCIA
 
Convocatoria aberta ata o 24 de xuño
Solidaridad Carrefour Fundación es una institución sin ánimo de lucro que tiene como fin principal realizar acciones de apoyo social encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad con especial atención a las necesidades de la infancia en desventaja social.
 
 
PREMIOS E CONCURSOS
 
:: INICO
Convocatoria aberta ata o 6 de novembro
Este certamen tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando una imagen normalizada e integradora de las personas con discapacidad. De este modo, se pretende ofrecer imágenes positivas, desde la perspectiva de sus propios protagonistas, que permitan la reflexión, empatía, e identificación con las personas con discapacidad.
Las entidades organizadoras establecen tres premios: el primero, dotado con 2.500 euros, un segundo con 1.500 euros y el tercero con 1.000 euros. Además, se les hará entrega de trofeo y diploma.
 
Convocatoria aberta ata o 16 de xullo
O obxectivo dos premios  cermi.es é agradecer de forma pública o esforzo realizado pola sociedade en favor dos dereitos humanos, a participación comunitaria, a inclusión e o benestar das persoas con discapacidade e das súas familias.