Escucha esta página utilizando ReadSpeaker

Tramadol Sverige Online Tramadol 200Mg Online CAMPAÑA "PREPÁRATE PARA ENTENDERME"

Order Tramadol Online Us Esta campaña de sensibilización xorde por iniciativa da asociación Juan María (Nigrán) no ano 2015, no marco dun proxecto de Plena Inclusión España centrado en saúde. Neste momento é unha acción do movemento FADEMGA Plena inclusión Galicia, en colaboración coa Consellería de Sanidade.

O obxectivo é visibilizar as necesidades e características das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento no ámbito de saúde de cara a protexer e asegurar o dereito pleno a desfrutar de saúde. Esta campaña consiste en:

- Visitas a centros de saúde e pegada de carteis.

https://calvosealing.com/zn2ot5um76 - Vídeo informativo

Order Tramadol From Canada Esta campaña complementase cun proxecto de información e formación sobre a atención en consulta a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento para os profesionais dos centros sanitarios.

Tramadol Online Cod 180  

https://ics-seville.org/2quwk4p85m

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/f0dpc0l  

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/mfjmkh0hl https://www.ibct-global.com/3db0nb6z O PROXECTO "ATÉNDEME - ENTÉNDEME"

https://www.foroacce.com/o6l83u7r Este proxecto xorde a raíz das necesidades detectadas dende as diferentes entidades, cando os profesionais ou as familias acompañan a unha persoa con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento a un dispositivo de saúde.

Ditas necesidades foron postas de manifesto xa no ano 2004, nun estudio de avaliación das necesidades de asistencia sanitaria que presentan as persoas con discapacidade intelectual, realizado pola Universidade Autónoma de Madrid e Plena inclusión.

Tramadol Online Uk Reviews O obxectivo deste proxecto é ofrecer ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento a mellor calidade de asistencia sanitaria, tendo en conta as súas características. O proxecto consta de dúas fases, nunha primeira fase realizarase un curso de formación de formadores e na segunda fase, en colaboración coa Consellería de Sanidade, estas persoas impartiran charlas informativas ós profesionais dos dispositivos de saúde sobre as características e necesidades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, dificultades na súa atención e pautas para mellorar a comunicación coa persoa e favorecer súa colaboración.

Os obxectivos específicos deste proxecto son:

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/e8dwga8ue • Emponderar ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e ás familias para que poidan trasladar ó persoal sanitario as súas características e necesidades.

https://ics-seville.org/1xgd9kux • Mellorar o coñecemento dos profesionais sanitarios sobre a discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

• Mellorar as habilidades dos profesionais sanitarios na comunicación e manexo de condutas dos pacientes con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

https://infoavan.com/9z04bpa4gj  

Order Tramadol From Mexico

Tramadol 50Mg Buy Online Uk          

 

Buy Cheap Tramadol Online Uk   https://cafearabo.com/vmz0w5w VERSIÓN EN LECTURA FÁCIL

https://dinamizartj.com/8768lp9 Aténdeme-Enténdeme é un proxecto que realiza FADEMGA Plena inclusión Galicia

Tramadol Pet Meds Online coa axuda da Concellería de Sanidade.

Un proxecto é un escrito que recolle os pasos para realizar unha idea.

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/va58iztqzqp No proxecto poñemos tamén as persoas, os cartos e o material que imos necesitar.

Tramadol Buy Online Cheap Uk  

O proxecto Aténdeme-Enténdeme quere

que os profesionais dos centros sanitarios

Buying Tramadol In Spain atendan mellor ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

https://circulofortuny.com/97ahtyvg  

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/04pf8k4ok Este proxecto quere que os profesionais dos centros sanitarios:

Is Tramadol Illegal To Buy Online    • Coñezan a discapacidade intelectual.

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/xhvtxesg8    • Melloren a comunicación coas persoas con discapacidade intelectual.

https://dinamizartj.com/i0loxnzkkj4    • Axuden ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

https://infoavan.com/1btq2z4      a estar tranquilos e cómodos nas consultas médicas.

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/3sobtr4kso    • Escoiten ós acompañantes

     das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

https://www.foroacce.com/4403nbt36y      que teñen dificultades para comunicarse.

 

As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as familias

son os formadores neste proxecto.

Explicarán ós profesionais dos centros sanitarios

como atender mellor ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Os formadores terán o apoio dun profesional da súa asociación.

 

Nos centros sanitarios explicarán ós profesionais:

• Que é a discapacidade intelectual ou do desenvolvemento?

• As dificultades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

cando van a consulta médica.

• Como atender mellor as persoas con discapacidade intelectual

ou do desenvolvemento.